Terms Of Use

Προσωπικά δεδομένα
ΑΦΜ: 999421833
ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΡ ΓΕΜΗ: 86004502000

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@multiplo.gr

Η Κ. ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών του ιστότοπου ekthesiakasistimata.gr και να συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικά δεδομένα) όπως σε κάθε περίπτωση. Για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών δεν συλλέγονται εκτός εάν τις παρέχουν εθελοντικά.

Όροι Χρήσης ekthesiakasistimata.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1. Αυτός ο ιστότοπος δημιουργήθηκε για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η χρήση του διέπεται από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, με τους οποίους οι επισκέπτες πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφωθούν. Σε κάθε περίπτωση, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες αυτού του ιστότοπου καθώς και η χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών παρέχονται μέσω αυτών των σελίδων συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων.
2. Απαγορεύεται στους ανηλίκους να επισκέπτονται τους ιστότοπους αυτού του ιστότοπου, καθώς σύμφωνα με τη νομοθεσία απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Εάν οι ανήλικοι επισκέπτονται εθελοντικά ιστότοπους ή χρησιμοποιούν υπηρεσίες προσβάσιμες μέσω των σελίδων αυτού του ιστότοπου, οι οποίες μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες ή επιβλαβείς για αυτούς, οι διαχειριστές αυτού του ιστότοπου δεν είναι υπεύθυνοι.
3. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις υπόκεινται σε αλλαγές στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, σε αυτήν τη σελίδα θα αναφέρονται πάντα οι τρέχοντες όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του ιστότοπου.
4. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιείται ως έχει, χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη πιστοποιημένους επισκέπτες.
5. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να σας παραπέμψει μέσω “συνδέσμων”, υπερσυνδέσμων ή διαφημίσεων banner σε άλλους ιστότοπους, οι πάροχοι των οποίων έχουν πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστότοπων και των υπηρεσιών, αποκλείοντας οποιαδήποτε ευθύνη του ιδιοκτήτης αυτής της ιστοσελίδας, ως ένδειξη ευθύνης για δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή για δικαιώματα τρίτων. Επομένως, οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης αυτών των ιστότοπων και να επικοινωνούν απευθείας με τους παρόχους τους για οτιδήποτε προκύπτει από την επίσκεψή τους ή / και τη χρήση τους.
6. Εκτός από συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων (πνευματικά δικαιώματα και άλλα), όλο το περιεχόμενο που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο (ενδεικτικό: εμπορικά σήματα, διακριτικά, φωτογραφίες, κείμενα και όλα τα αρχεία γενικά), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των κατόχων και προστατεύεται. από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Αυτό το περιεχόμενο ενδέχεται να μην είναι εν όλω ή εν μέρει εμπορία, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση ή μετάδοση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη.
7. Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συμφωνούν ότι θα κάνουν νόμιμη και κατάλληλη χρήση αυτού του ιστότοπου, με την επιφύλαξη, μεταξύ άλλων, της νομοθεσίας σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων από την Ελλάδα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Επομένως, οι επισκέπτες συμφωνούν ρητά και όχι περιοριστικά ότι δεν θα κάνουν χρήση αυτού του ιστότοπου για:
α) Να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικο.
β) Για μετάδοση ή απόκτηση πρόσβασης σε περιεχόμενο που:
i) παραβιάζει τυχόν δικαιώματα τρίτων (π.χ. πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία) ·
ii) προσβάλλει την προσωπικότητα των άλλων (π.χ. συκοφαντική, ρατσιστική),
iii) σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και εμπορικά ήθη,
iv) παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο το απόρρητο και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων.
γ) Να παραπλανήσει οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου, να βλάψει, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των κατόχων ή τρίτων, να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να αποτρέψει την πρόσβαση οποιουδήποτε επισκέπτη σε αυτόν τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο ιδιοκτητών ή παρακάμπτει τον έλεγχο ταυτότητάς τους από αυτούς.
δ) Εγκαταστήστε και προωθήστε, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιοδήποτε είδος ανεπιθύμητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή ανεπιθύμητου ανεπιθύμητου περιεχομένου, πυραμίδων και οποιασδήποτε άλλης μορφής ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, καθώς και εγκατάσταση και προώθηση διαφημίσεων χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη. ιδιοκτήτες.
ε) Εγκατάσταση, προώθηση ή / και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να παρεμβαίνουν, να καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή για να αποτρέπουν άλλους επισκέπτες από χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο. Σε κάθε περίπτωση παράνομη ή αντίθετη με αυτούς τους Όρους χρήσης αυτού του ιστότοπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώσουν τους ιδιοκτήτες για οποιαδήποτε θετική και αρνητική ζημιά. Η μη άσκηση από τους δικαιούχους των δικαιωμάτων τους βάσει αυτών των Όρων δεν συνεπάγεται παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα.
8. Εγκαταστήστε, προωθήστε ή / και διαθέστε περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να παρέμβουν, να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή για να αποτρέψετε τη χρήση αυτού από άλλους επισκέπτες δικτυακός τόπος. Για πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή για σύνδεση σε συγκεκριμένους ιστότοπους, ενδέχεται να απαιτείται από τους ιδιοκτήτες να παρέχουν στοιχεία επισκεπτών προκειμένου να παρέχουν σχετικό κωδικό πρόσβασης (ή κωδικούς πρόσβασης). Οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει πάντα να είναι αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τον κωδικό πρόσβασης και είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν αμέσως την ιδιοκτήτρια εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του και για οποιαδήποτε (ακόμη και πιθανή) παραβίαση ασφάλειας. Αυτές οι πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται από τους ιδιοκτήτες σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι ιδιοκτήτες δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκύπτει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτα μέρη, λόγω διαρροής ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση από τον επισκέπτη, σε περίπτωση που υποστούν οποιοδήποτε είδος ζημιά από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Οι ιδιοκτήτες δικαιούνται ανά πάσα στιγμή να αρνηθούν την εκχώρηση κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσουν έναν κωδικό πρόσβασης ή να τερματίσουν την παροχή αυτών των υπηρεσιών στον επισκέπτη και να αρνηθούν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση αυτού του ιστότοπου σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης .
9. Οι ιδιοκτήτες δεν ευθύνονται για τους χρήστες για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω της χρήσης τους, μέσω των σελίδων αυτού του ιστότοπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.
10. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν cookie συνεδρίας για να προσδιορίσουν τον επισκέπτη. Τα cookie συνεδρίας είναι μικρά κομμάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του επισκέπτη, δεν λαμβάνουν υπόψη κανένα έγγραφο ή αρχείο από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για να διευκολύνουν την πρόσβαση του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (μερικές φορές) για στατιστικούς σκοπούς να προσδιορίστε τους τομείς στους οποίους οι υπηρεσίες αυτής της ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για σκοπούς μάρκετινγκ. Ο επισκέπτης μπορεί να διαμορφώσει τον διακομιστή του έτσι ώστε να μην λαμβάνει cookie συνεδρίας, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Σε μια τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες.
11. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και τυχόν τροποποιήσεις αυτών διέπονται από την Ελληνική νομοθεσία. Τα ουσιαστικά δικαστήρια της Αθήνας είναι αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να προκύψει από αυτήν τη σύμβαση.